تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

39

تعداد مقالات

365

تعداد نویسندگان

683

تعداد مشاهده مقاله

459,576

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

 

1,093,228

نسبت مشاهده بر مقاله

1259.11

نسبت دریافت فایل بر مقاله

2995.15

تعداد مقالات ارسال شده

1,640

تعداد مقالات رد شده

1,194

تعداد مقالات پذیرفته شده

138

درصد پذیرش

8

تعداد داوران

235

 

 پژوهشگر گرامی

 براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/000/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 2/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/000/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد).

 

مجله هویت شهر، مجله ای علمی پژوهشی در زمینه معماری و شهرسازی است. هدف از انتشار مجله ارائه نتایج پژوهش ها و تجربه های علمی و ارتباط بین نظریه و عمل در زمینه های هنر، معماری، شهر سازی و مطالعات محیط  است. نوشتار های پژوهشی، تحلیلی، گزارش های علمی در زمینه های معماری، شهرسازیی برای درج در مجله پذیرفته می شود.

این مجله در حال حاضر به صورت فصلنامه از طرف دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات چاپ می شود.

 این مجله از سامانه مشابه یاب برای بررسی مقالات و حصول از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می کند.


 نوع اعتبار: علمی-پژوهشی: (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار:فصلنامه

0/1120:ISCرتبه در پایگاه استنادی

نوع داوری:  مخفی دو طرفه

میانگین زمان داوری: 6-3 ماه     

زبان نشریه : فارسی /(چکیده: انگلیسی)

نوع انتشار: الکترونیکی

نوع دسترسی:رایگان (تمام متن)

دسته بندی موضوعی: براساس بند2-5 بخشنامه شماره 11/25685 به تاریخ 98/02 حوزه موضوعی: مقاله پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش شناسی، کاربردی و نقطه نظر می باشد.

تعداد صفحات مجاز:12-8صفحه

هزینه بررسی و داوری: یک میلیون ریال(یکصد هزار تومان)

هزینه پذیرش و چاپ: دو میلیون ریال(دویست هزار تومان)

 -یادآور می شود مقالات بعد از برگشت از ویراستاری و انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

نشریه از قوانین Committee on Publication Ethics )COPE) پیروی می کند.


 ایمیل: hoviatshahr@gmail.com/hoviatshahr@srbiau.ac.ir

نگارندگان محترم برای پیگیری فرایند داوری و چاپ مقالات نیاز به مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی نیست. تمام فرایند از طریق سایت و صرفا با مسئول مکاتبات مشخص شده در سامانه صورت می پذیرد.


  برای پرداخت هزینه پس از بارگذاری مقاله و دریافت ایمیل برای پرداخت هزینه اولیه، به کارتابل مسئول مکاتبات مراجعه نموده و در قسمت مقالات برای پرداخت هزینه روی مقاله مورد نظر کلیک نموده و از طریق شبکه شتاب پرداخت نمایید.


  

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1398، صفحه 1-128 

3. ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

صفحه 35-46

سید جلیل موسوی؛ علیرضا عینی فر؛ پروین پرتوی؛ فرح حبیب