نویسنده = مجید منصورپور
تعداد مقالات: 2
2. جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-74

محمدجواد مهدوی نژاد؛ مجید منصورپور؛ مصطفی مسعودی نژاد