نویسنده = دکتر حمید ماجدی
تعداد مقالات: 6
1. نظریه تهیه طرح های ساختاری- راهبردی (ناحیه ای و محلی)

دوره 6، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 17-26

دکتر حمید ماجدی


2. بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبشهای ملی معماری

دوره 5، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 49-58

دکتر حمید ماجدی؛ دکتر جمال الدین سهیلی


3. تدوین شاخص‌های موثر بر گونه‌شناسی بافت شهری

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 105-112

دکتر حمید ماجدی؛ دکتر کیانوش ذاکر حقیقی؛ دکتر فرح حبیب


4. توسعه های شهری امروز، بافت های فرسوده آینده

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 87-94

دکتر حمید ماجدی


5. نقش مادی‌ها در شکل‌گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، زمستان 1387

دکتر حمید ماجدی؛ مهندس فرشته احمدی


6. سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386

دکتر حمید ماجدی؛ مهندس کورش لطفی