نویسنده = دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی
تعداد مقالات: 4
1. اصول تجربی طراحی بناهای پایدار برای مناطق کویری

دوره 6، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 79-84

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهسا ممقانی قاضی جهانی


2. بررسی الگو های اولیه تاثیرگذار در طراحی محله های معاصر با رویکردی بر مفاهیم پایداری

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 73-81

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی؛ دکتر مریم سینگری


3. سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

دوره 3، شماره 4، تابستان 1388

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهندس خشایار کاشانی جو


4. هویت ایرانی بادگیر و پیشینه یابی آن در معماری ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387

دکتر مهناز محمودی؛ دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی