نویسنده = مهندس خشایار کاشانی جو
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

دوره 3، شماره 4، تابستان 1388

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهندس خشایار کاشانی جو