نویسنده = علی اکبر تقوایی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-18

داود عزیزی؛ علی اکبر تقوایی؛ میثم آدینه لوفرد


2. تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-17

زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور؛ علی اکبر تقوایی


3. تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-66

احسان شریفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی