نویسنده = سحر ندایی طوسی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی کالبدی منطق فضایی کلان‌شهر تهران از منظر اصول پدافند‌ غیرعامل

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 41-56

سحر ندایی طوسی؛ عباس شاه صفی؛ مجید غ فارخورزنی*؛ عباس طاهری