نویسنده = بهناز امین زاده
تعداد مقالات: 4
1. تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-18

راضیه رضابیگی ثانی؛ بهناز امین زاده


2. ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-56

مهدی یزدی؛ بهناز امین زاده


4. بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى

دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 33-45

عمیدالاسلام ثقه الاسلامی؛ بهناز امین زاده