نویسنده = محمدرضا پورجعفر
تعداد مقالات: 4
1. تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

جابر دانش؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد نقی زاده


2. تبیین و بازتولید قدرتهای موثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ حمیدرضا صارمی


3. تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-66

احسان شریفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی


4. دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها

دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 43-54

محمدرضا پورجعفر؛ محمدسعید ایزدی؛ سمانه خبیری