نویسنده = مصطفی مسعودی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-74

محمدجواد مهدوی نژاد؛ مجید منصورپور؛ مصطفی مسعودی نژاد


2. طراحی صحیح پنجره ها به منظور دستیابی به میزان نور روز مناسب در خانه های آپارتمانی شهر تهران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-50

امین اله احدی؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ آرمین پیریایی