نویسنده = فرح حبیب
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-32

عبدالله ابراهیمی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام


2. جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-27

قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


3. پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم)

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 5-18

فرح حبیب؛ مهدیه حسینی نیا