نویسنده = محمد علی خانمحمدی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-32

محمد علی خانمحمدی؛ سیروان عظیمی؛ یاسر رحمانیانی؛ مختار حسینی


2. بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر

دوره 9، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 73-89

زهرا سخندان سرخابی؛ محمد علی خانمحمدی