نویسنده = مهدیه حسینی نیا
تعداد مقالات: 2
2. پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم)

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 5-18

فرح حبیب؛ مهدیه حسینی نیا