نویسنده = پویان شهابیان
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان

دوره 8، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 89-100

پویان شهابیان؛ ریحانه حقیقی