نویسنده = محمد رحیم رهنما
تعداد مقالات: 2
1. بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-40

محمد رحیم رهنما؛ لیلی ابراهیمی


2. بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-66

هومن شاداب مهر؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ عزت اله مافی