نویسنده = محمد رحیم رهنما
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر نقش بازرگانی پیرانشهر بر شاخصهای استراتژی توسعه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

محمد رحیم رهنما؛ لیلی ابراهیمی


2. بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-66

هومن شاداب مهر؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ عزت اله مافی