نویسنده = مجتبی رفیعیان
تعداد مقالات: 4
1. سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1395

مجتبی رفیعیان


4. سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز )

دوره 8، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 49-62

ملیحه هاشمی تیله نویی؛ مرتضی میرغلامی؛ مجتبی رفیعیان