نویسنده = سید حسین بحرینی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل آموزش شهرسازی در ایران و رابطه آن با نقش متخصص شهرسازی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-16

سید حسین بحرینی؛ الهام فلاح منشادی


2. تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36

آزاده پورتزک؛ سید حسین بحرینی؛ محمد نقی زاده


4. تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 5-12

سید حسین بحرینی؛ الهام فلاح منشادی