نویسنده = علی غفاری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری

دوره 9، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 31-40

احمدعلی نامداریان؛ علی غفاری؛ محمود قلعه نویی؛ علی سلطانی