نویسنده = مجید زارعی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر

دوره 9، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 27-36

مجید زارعی؛ فائزه ترکمنها