نویسنده = حامد مظاهریان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 23-35

فاطمه قاسم پور؛ حامد مظاهریان