نویسنده = پروین پرتوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش نفوذپذیری در ارتقاء کیفیت محیط محله (مطالعه موردی: محله‌ی نارمک تهران)

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 91-100

عطیه سینافر؛ پروین پرتوی؛ مهشید شکوهی