نویسنده = غزاله رفیعی
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-54

غزاله رفیعی؛ محسن کافی؛ سارا نهیبی