نویسنده = سید امیر حسین گرکانی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی پیامدهای اسکان مجدد ناشی از تجمیع سکونتگاه‌های روستایی سیل‌زده مطالعه موردی روستاهای شرق استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

سید امیر حسین گرکانی؛ معصومه نیاستی