نویسنده = قادر بایزیدی
تعداد مقالات: 1
1. جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-27

قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی