نویسنده = نیر طهوری
تعداد مقالات: 1
1. آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-78

محمد سرمستانی؛ منوچهر فروتن؛ نیر طهوری