کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 2
1. ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-46

سید جلیل موسوی؛ علیرضا عینی فر؛ پروین پرتوی؛ فرح حبیب


2. خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی‌گزینی در کلاس طراحی معماری

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-78

معصومه یعقوبی سنقرچی؛ سید غلامرضا اسلامی