کلیدواژه‌ها = تعاملات اجتماعی
تعداد مقالات: 9
1. نقش اجتماع‌پذیری محیط‌های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

الهام جعفری؛ حمزه غلامعلی زاده؛ محمود مدیری


2. ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی-اجتماعی بر حس مکان در فضاهای باز مجتمع مسکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

ندا امیدی؛ سعید نوروزیان ملکی


4. رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-26

مریم چشمه قصابانی؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب


7. بررسی رابطه‌ی خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 29-40

ایمان رئیسی؛ الهه السادات حسینی