کلیدواژه‌ها = آسیب پذیری
تعداد مقالات: 2
1. نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-38

هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان