کلیدواژه‌ها = حس تعلق
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-26

مریم چشمه قصابانی؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب


2. تأثیر معماری برج‌های مخابراتی در ایجاد حس تعلق به شهر(برج مخابراتی میلاد)

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 71-80

حسنعلی پورمند؛ جاوید قنبری؛ محمد یوسفی