کلیدواژه‌ها = نوجوانان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-17

زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور؛ علی اکبر تقوایی