کلیدواژه‌ها = مکتب اصفهان
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-28

حسین مرادی نسب؛ محمدرضا بمانیان؛ ایرج اعتصام


2. بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-14

مهدی حقیقت بین؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ سیما بستانی