کلیدواژه‌ها = احیاء ایوان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-32

محمد علی خانمحمدی؛ سیروان عظیمی؛ یاسر رحمانیانی؛ مختار حسینی