کلیدواژه‌ها = فرایند طراحی معماری
تعداد مقالات: 3
1. راهکارهای آموزشی طرح‌واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-28

محمد حسین عابدی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ ازاده شاهجراغی


3. جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-74

محمدجواد مهدوی نژاد؛ مجید منصورپور؛ مصطفی مسعودی نژاد