کلیدواژه‌ها = نواحی شهری ایرانی برنامه ریزی شده
تعداد مقالات: 2
1. سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1395

مجتبی رفیعیان