کلیدواژه‌ها = فرایند تحویل پروژه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 41-52

احسان درری جبروتی؛ امیرسعید محمودی