کلیدواژه‌ها = پرسپکتیو
تعداد مقالات: 1
1. پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-80

علی محمدی؛ علی اصغرزاده