کلیدواژه‌ها = خلاقیت اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-18

راضیه رضابیگی ثانی؛ بهناز امین زاده