کلیدواژه‌ها = عمر مفید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-40

محمد پورابراهیمی؛ سید رحمان اقبالی؛ حسن غفوری فرد