کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 3
1. تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

مرجان خان محمدی


2. تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 107-120

مرجان خان محمدی


3. بررسی جایگاه و اهمیت دروس پایداری رشتۀ معماری در مقطع کارشناسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 85-98

جواد احمدی؛ محسن فیضی؛ معصومه احمدی