موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 10
1. شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده پژوهی مطالعه موردی: بناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

علی مجنونی توتاخانه


2. تحلیل ارتباط پراکنده‌رویی شهری و آسیب‌پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

حسین قانونی؛ اسفندیار زبردست


3. تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

مرجان خان محمدی


4. اولویت بندی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری در محدوده های بازآفرینی شده تاریخی (نمونه موردی: محدوده تاریخی زندیه شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

علی کریم زاده؛ سید کمال الدین شهریاری؛ شهرزاد شهریاری


5. آسیب شناسی پایداری محله های شهری؛ مطالعه موردی؛ منطقه یک شهر تهران با تأکید بر آسیب های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1398

زهرا فتاحی؛ علی شماعی؛ علی موحد


6. ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(پژوهشی بر منطقه ۹ شهرداری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

بهرام امین زاده؛ حمید احمدزاده کرمانی


7. بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-40

محمد رحیم رهنما؛ لیلی ابراهیمی


8. ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-18

داود عزیزی؛ علی اکبر تقوایی؛ میثم آدینه لوفرد