موضوعات = طراحی شهری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

لادن مصطفی زاده؛ اسماعیل شیعه؛ قادر احمدی


2. بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق (مطالعه موردی: محله بازار شهر دزفول)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 19-30

10.30495/hoviatshahr.2020.14216

سیده معصومه بزرگ زاده کلوری؛ سید نادر پورموسوی؛ بهزاد وثیق


4. نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-38

هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


5. تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-18

راضیه رضابیگی ثانی؛ بهناز امین زاده


6. رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-54

غزاله رفیعی؛ محسن کافی؛ سارا نهیبی