دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل ارتباط پراکنده‌رویی شهری و آسیب‌پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

حسین قانونی؛ اسفندیار زبردست


2. تبیین مدل سرزندگی دانشجویان با توجه به نقش محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

مرجان خان محمدی


3. تاثیر نشانه های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

علی شرقی؛ اسماعیل ضرغامی؛ مهرناز رمضانپور


4. تبیین و بازتولید قدرتهای موثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ حمیدرضا صارمی


5. تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1398

جابر دانش؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد نقی زاده


6. تبیین مؤلفه های امر‌نمایشی در نسبت با فرهنگ و معماری (مبتنی بر آراء اندیشمندان انتقادی و غیر انتقادی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1398

سمیه نورائی؛ هیرو فرکیش؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس؛ محمد تاجی؛ حسین مرادی نسب


7. بررسی تطبیقی تزئینات نما؛ عاملی در درک مقیاس، عملکرد و بیان‌ساز‌ه‌ای (مطالعه موردی: دوره مدرن و پست مدرن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

محمدرضا رنج آزمای آذری؛ مجتبی انصاری


8. سنجش میزان تاثیرگذاری معیارهای معماری میان‌افزا در طراحی فضاهای فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1399

صدیقه غضنفریان؛ رضا نقدبیشی؛ ندا ضیابخش


9. مطالعه تطبیقی رابطه معماری، مصرف و فرهنگ در خانه های دو بافت قدیم و جدید شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

علی عمرانی پور؛ محسن نیازی؛ سیما خزائیان


10. بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان 7 – 12 سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

ایمان قلندریان؛ زهرا یونسی


11. بررسی کارایی روش‌های بهینه‌سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

مریم صادقیان؛ اکرم حسینی


12. تبیین فرآیند ادغام روستاها در شهرهای اقلیم گرم و خشک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ رضا اکبری


13. عنوان: کاربست مفهوم فضاهای تنفسگاهی در محلات شهری با تأکید بر مولفه زیست محیطی، (مطالعه موردی مقایسه تطبیقی محله بلاغی و جانبازان قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

سیدمحمدرضا خطیبی؛ رعنا شیر محمدیان زاده


14. بررسی مهارت‌های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر نمونه موردی: گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

سید مسلم سیدالحسینی؛ الهام ثناگر دربانی


15. بررسی تاثیر مولفه های کاربردی موثر در طراحی پنجره کلاسهای دروس عملی با تاکید بر استفاده بهینه از بازتابش نور روز در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

ساراالسادات کارگر؛ مهناز محمودی زرندی؛ مهدی خاک زند


16. تأثیر هجوم مغولان بر مفهوم و ساختار شهر ایرانی در روزگار ایلخانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1399

محمد حسن خادم زاده؛ شهاب الدین تصدیقی


17. سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری: مقایسه‌ی بین مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌های استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

شیرین گوران؛ منوچهر فروتن؛ امید دژدار


18. تبیین جایگاه تکنیک‌های استعاره و قیاس در فرایند طراحی معماری: از فهم تا حل مسئله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.44857.11492

مریم نوری؛ شادی عزیزی


19. تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت های شناختی یادگیرندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.53611.11784

الهه السادات حسینی؛ محمد منصور فلامکی؛ عیسی حجت


20. بررسی نقش فرایند نزول عمق نسبیِ فضا در ارتقا‌ء راندمان عملکردی "حیاط" در خانه‌های سنتی‌ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.37673.11282

علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی


21. بهینه یابی پارامترهای موثر بر انرژی-کارایی پنجره های دوجداره در اقلیم گرم و خشک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.50872.11699

محسن بیات؛ پیمان پیله چی ها


22. بررسی تاثیر «نوع نحو فضا» بر «میزان اجتماع پذیری» مراکز اجتماعی از منظر فلسفه اخلاقی «رو-در-روییِ» لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.49960.11659

علی اصغر ملک افضلی؛ ناهید امینی سودکلائی


23. تاثیر تفاوتهای کالبدی خانه سنتی و خانه شرکتی آبادان بر سبک زندگی ساکنان (مطالعه موردی: خانه های سنتی و شرکتی آبادان در سالهای 1290 تا 1357 شمسی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.54588.11823

ویدا تقوایی؛ فاطمه معتقدی؛ محمدابراهیم مظهری


24. ارائه روشی برای تولید یا بومی‌کردن علم شهرسازی ایرانی با استفاده از متون اخلاق عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1397

مریم نجفی؛ محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی؛ محمود محمدی


25. بررسی خوانش دلبستگی مکانی بر مبنای عناصر هویتی معماری مسکونی دوره پهلوی دوم بین شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.51760.11727

معصومه قیمتی؛ ایرج اعتصام؛ علی علایی


26. ملاحظات برنامه‌ریزی، ویژگی‌های فضایی و اصول طراحی منظر کشاورزی شهری مطابق با الگوی باغ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.49291.11639

سیدمحمدرضا خلیل نژاد


27. ارزیابی مولفه های موثر بر افزایش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی محله پایین خیابان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

تکتم حنایی؛ ساناز سعیدی؛ احسان ارمز؛ شیما عابدی