تعداد مقالات: 372
227. ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-56

مهدی یزدی؛ بهناز امین زاده


228. اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری»

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-48

محمد نقی زاده؛ مریم نجفی


229. رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-54

غزاله رفیعی؛ محسن کافی؛ سارا نهیبی


230. بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 49-64

سیده سمیه میرمرادی


231. باز زنده سازى سواحل جنوبى جزیره کیش با تأکید بر مفهوم هویت

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 77-84

سیامک رجایی رامشه


232. نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازماندهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعۀ موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد


233. اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-58

شهرام عبادالله زاده ملکی؛ نسیم خانلو؛ کرامت الله زیاری؛ وحید شالی امینی


234. تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-62

ریحانه خرم رویی؛ امین ماهان؛ احمد علی فرزین


236. ارتقاء کیفی آمیختگی اجتماعی با تأکیدی بر نمایانگر ریخت‌شناسی (مطالعه موردی: محلات آبادان)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 41-56

سمیه ابوعلی؛ مصطفی بهزادفر؛ حمید ماجدی


237. روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری

دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 45-55

محمد مهدی غیائی؛ مجتبی مهدوی نیا؛ منصوره طاهباز؛ مجید مفیدی شمیرانی


240. تحلیل تحولات کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار

دوره 7، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 51-62

بهنام قلیچ خانی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


241. ارائه دیدگاههای جدید در رابطه با الگوهای گل و ستاره در تزئینات اسلامی

دوره 8، شماره 17، بهار 1393، صفحه 45-54

لیدا بلیلان اصل؛ داریوش ستارزاده؛ مریم نوری؛ ساناز خورشیدیان احمر


244. تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان‌شهر تهران

دوره 8، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 63-76

ابوالفضل مشکینی؛ فریاد پرهیز؛ حافظ مهدنژاد؛ علیرضا غلامی؛ اکرم تفکری


248. دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها

دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 43-54

محمدرضا پورجعفر؛ محمدسعید ایزدی؛ سمانه خبیری


249. معنا در معماری ایرانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-60

سید محمدخسرو صحاف