تعداد مقالات: 372
251. تحلیل و بررسی نظریه پیرنیا درباره رون اصفهانی در فضای شهری و معماری سنتی اصفهان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 53-64

محمدمهدی هوشیاری؛ حسین پورنادری


252. شهروندی محیط‌زیستی و تحلیل رفتار شهروندی در شهر قزوین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-66

ناصر برک پور؛ فاطمه جهان سیر


253. تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-66

احسان شریفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی


254. گفتمان معماری سرآمد: الگویی برای نقد آثار معماری معاصر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 53-67

محمدجواد مهدوی‌نژاد


255. تبیین شاخص‌های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-63

مهران علی‌الحسابی؛ مصطفی بهزادفر؛ الناز امیرهدائی


256. بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل ونقل همگانی شهر مشهد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-66

هومن شاداب مهر؛ محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ عزت اله مافی


257. قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-60

روزبه زمانیان؛ محمدتقی پیربابایی؛ پویا جودی گل لر؛ پیمان زاده باقری


259. مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-74

محمد علی تربیت جو؛ غلامرضا رستمی


263. مطالعه تطبیقی سه نسل آموزش دانشگاهی معماری از سه منظر روند، دانش و اندیشه طراحی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-72

منصوره کیان‌ارثی؛ فرهنگ مظفر؛ وحید خسروی


264. شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-80

عبداله بقائی دائمی؛ سید رحمان اقبالی؛ حسین معز؛ پیام بهرامی


265. نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى

دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 55-63

محمدمهدی گودرزی سروش؛ مصطفی مختاباد امرئی


267. مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین)

دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 61-70

کیانوش ذاکرحقیقی؛ رعنا تقدسی؛ محسن مهدوی


270. مطالعة تطبیقی جداره‌های خارجی (نما) در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 8، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 61-70

محمدحسین شیرازیان؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی


271. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه)

دوره 8، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 77-88

فرضعلی سالاری سردری؛ مریم بیرانوندزاده؛ سید دانا علی زاده


272. تأثیر شمنیسم مغولان بر معماری دوره ایلخانان در ایران

دوره 8، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 77-88

سهیل میری نژاد؛ نفیسه سلجی؛ نسیم شهلا؛ شبنم شکوری پرتوی؛ سید مجتبی میرفردوس


273. تأثیر معماری برج‌های مخابراتی در ایجاد حس تعلق به شهر(برج مخابراتی میلاد)

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 71-80

حسنعلی پورمند؛ جاوید قنبری؛ محمد یوسفی


275. محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد

دوره 9، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 59-72

پرهام بقایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ ریما فیاض