تعداد مقالات: 372
278. جایگاه اقلیم در ترکیب بندی بناهای معاصر (مطالعه موردی: خانه‌های دوران قاجار در شهر دزفول)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-74

محمدجواد مهدوی نژاد؛ مجید منصورپور؛ مصطفی مسعودی نژاد


281. خودشناسی؛ رهاورد تجربه سکنی‌گزینی در کلاس طراحی معماری

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-78

معصومه یعقوبی سنقرچی؛ سید غلامرضا اسلامی


283. بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترمواکوستیک

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-70

زهرا سخندان سرخابی؛ فرشاد نصرالهی؛ عباس غفاری


284. تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-78

میثم شفیعی؛ سید غلامرضا اسلامی


286. آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-78

محمد سرمستانی؛ منوچهر فروتن؛ نیر طهوری


287. طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-84

منوچهر تمیزی؛ جمال‌الدین سهیلی؛ حسین ذبیحی


288. تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 97-110

مریم قلمبر دزفولی؛ محمد نقی زاده؛ حمید ماجدی


292. تبیین میزان اثربخشی آموزش های پایه معماری به مخاطب عام نوجوان (موردپژوهی: خوانش نماهای معماری)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-90

مسعود ناری قمی؛ سجاد دامیار؛ سپیده ملایری


297. بررسی معیارهای جهانی و بومی شهر زیست پذیر

دوره 8، شماره 17، بهار 1393، صفحه 65-76

حمید ماجدی؛ علیرضا بندرآباد


299. واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان

دوره 8، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 89-100

پویان شهابیان؛ ریحانه حقیقی