تعداد مقالات: 372
51. عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 63-74

مهندس مریم خستو؛ دکتر نوید سعیدی رضوانی


52. ارائه مدلی پیش بینی کننده از میزان رضایت از سفر با مترو

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 75-86

دکتر مصطفی عباس زادگان؛ دکتر راضیه رضازاده؛ مریم محمدی؛ سجاد پور اشلیکی


53. توسعه های شهری امروز، بافت های فرسوده آینده

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 87-94

دکتر حمید ماجدی


54. بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 95-106

دکتر خشایار کاشانی جو


55. تحلیل نقش مسائل اجتماعی در ناامنی شهرها از دیدگاه اسلام

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 107-118

دکتر حمید رضا صارمی


56. استفاده از توابع رستری محیط GIS در طراحی‌ شهری هماهنگ

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 119-130

مهندس راما قلمبر دزفولی؛ آرمین قهقائی


57. زبان معمارانه نگاره‌های ایرانی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 131-142

دکتر منوچهر فروتن


58. ارزیابی زیبایی و هویت مکان

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 3-14

دکتر بهناز امین زاده


59. مسجد جامع فهرج؛ ارزیابی مجدد

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 15-22

دکتر علیرضا انیسی


60. کنترل و هدایت ساخت و ساز شهری؛ طراحی نظام کارآمد

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 23-30

دکتر شهریار مشیری


61. رابطه بین امنیت تصرف و کیفیت مسکن در سکونتگاه غیررسمی اسلام آباد شهر تهران

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 31-42

دکتر هاشم داداش پور؛ مهندس بهرام علیزاده


63. ملاحظات فرهنگی در شکل دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 61-74

دکتر محمد نقی زاده؛ دکتر بهادر زمانی؛ مهندس اسلام کرمی


65. از چیستی تا تعریف معماری

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 75-86

دکتر ویدا تقوائی


66. گونه‌شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 87-94

دکتر مریم قاسمی سیچانی؛ دکتر غلامحسین معماریان


67. رویکردی تحلیلی به طراحی و مدیریت پارک‌های شهری و رابطه آن با سلامت شهروندان

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 95-104

دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان؛ مهندس شادی شیعه بیگی


68. تدوین شاخص‌های موثر بر گونه‌شناسی بافت شهری

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 105-112

دکتر حمید ماجدی؛ دکتر کیانوش ذاکر حقیقی؛ دکتر فرح حبیب


69. هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره‌های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 113-122

دکتر محمد جواد مهدوی نژاد؛ دکتر محمدرضا بمانیان؛ ندا خاکسار


70. بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل‌گیری فضای شهری

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 123-130

دکتر علی سلطانی؛ احمد علی نامداریان


71. تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی

دوره 4، شماره 7، زمستان 1389، صفحه 131-140

دکتر سید غلامرضا اسلامی؛ دکتر حامد کامل نیا؛ دکتر پیروز حناچی


72. تبیین پراکنده رویی شهری بر اساس شاخص تراکم ساختمانی

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 5-15

دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مجتبی آراسته


74. مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل دهنده آن

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 27-37

دکتر علی جوان فروزنده؛ دکتر قاسم مطلبی


75. تحلیل محتوای نقدهای معماری نشریات معماری ایران از 1325 تا 1380 خورشیدی

دوره 5، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 39-46

دکتر ایمان رئیسی؛ دکتر عبدالهادی دانشپور