تعداد مقالات: 372
126. پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم)

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 5-18

فرح حبیب؛ مهدیه حسینی نیا


129. هستی شناسیِ معنا در آثار معماری

دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 5-16

محمدمنان رئیسی؛ عبدالحمید نقره کار


130. بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-14

مهدی حقیقت بین؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ سیما بستانی


131. تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 5-12

سید حسین بحرینی؛ الهام فلاح منشادی


137. تبیین مؤلفه های مؤثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-17

زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور؛ علی اکبر تقوایی


138. سنجش رضایتمندی سکونتی ازمطلوبیت مکانی در نواحی شهری برنامه ریزی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1395

مجتبی رفیعیان


140. تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-18

راضیه رضابیگی ثانی؛ بهناز امین زاده


141. کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


143. ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-18

داود عزیزی؛ علی اکبر تقوایی؛ میثم آدینه لوفرد


145. تحلیل آموزش شهرسازی در ایران و رابطه آن با نقش متخصص شهرسازی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-16

سید حسین بحرینی؛ الهام فلاح منشادی


149. فرانمایی در تجربه معماری ایرانی

دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 17-24

غزال کرامتی؛ شهیندخت برق جلوه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ علیرضا عینی فر


150. جستجویی در پیشینه مجموعه رهبانی تادئوس قدیس

دوره 7، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 15-26

پیونیک سیمونی