تعداد مقالات: 372
154. بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی

دوره 8، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 19-34

آزاده شاهچراغی


157. بررسی تأثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری

دوره 9، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 17-26

هادی سروری؛ حمید ماجدی


158. نظریه شهر تعالی

دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 17-22

حمید ماجدی


159. بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-26

محمدرضا سلیمانی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب


160. تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی (محله)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 13-20

لیلا رحیمی؛ محمد نقی زاده


161. آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-30

حسن رضائی؛ ایرج اعتصام


162. باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

میرسعید موسوی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


165. جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-27

قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


167. رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-26

مریم چشمه قصابانی؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب


168. بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-28

حسین مرادی نسب؛ محمدرضا بمانیان؛ ایرج اعتصام


169. تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-28

ساسان خطیبی؛ لیلا زارع؛ محمد هادی کابلی


170. نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-38

هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


174. واکاوی پیامدهای اسکان مجدد ناشی از تجمیع سکونتگاه‌های روستایی سیل‌زده مطالعه موردی روستاهای شرق استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

سید امیر حسین گرکانی؛ معصومه نیاستی


175. ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-32

عبدالله ابراهیمی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام