تعداد مقالات: 385
151. رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تأثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-26

مریم چشمه قصابانی؛ حسنعلی لقایی؛ فرح حبیب


152. جستجویی در پیشینه مجموعه رهبانی تادئوس قدیس

دوره 7، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 15-26

پیونیک سیمونی


154. بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-26

محمدرضا سلیمانی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب


155. جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 15-27

قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


157. فرانمایی در تجربه معماری ایرانی

دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 17-24

غزال کرامتی؛ شهیندخت برق جلوه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ علیرضا عینی فر


158. بررسی تأثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری

دوره 9، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 17-26

هادی سروری؛ حمید ماجدی


159. نظریه شهر تعالی

دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 17-22

حمید ماجدی


160. آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-30

حسن رضائی؛ ایرج اعتصام


164. راهکارهای آموزشی طرح‌واره در فرایند معماری بر اساس نظریه میزانسن (نمونه موردی: مقدمات طراحی معماری (2) پردیس دانشگاهی شمس گنبد)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 17-28

محمد حسین عابدی؛ ایرج اعتصام؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ ازاده شاهچراغی


165. گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 17-32

آزاده قرائی؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی


167. بازیابی طرح تک محوری چهارباغ ایرانی

دوره 8، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 19-34

آزاده شاهچراغی


170. باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

میرسعید موسوی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


171. بازخوانی اندیشه تشبیهی و تنزیهی در کالبد معماری مساجد مکتب اصفهان (مطالعه موردی؛ مسجد امام اصفهان)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-28

حسین مرادی نسب؛ محمدرضا بمانیان؛ ایرج اعتصام


172. تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-28

ساسان خطیبی؛ لیلا زارع؛ محمد هادی کابلی


174. بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق (مطالعه موردی: محله بازار شهر دزفول)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 19-30

10.30495/hoviatshahr.2020.14216

سیده معصومه بزرگ زاده کلوری؛ سید نادر پورموسوی؛ بهزاد وثیق


175. ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-32

عبدالله ابراهیمی؛ فرح حبیب؛ ایرج اعتصام