تعداد مقالات: 385
177. تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36

آزاده پورتزک؛ سید حسین بحرینی؛ محمد نقی زاده


178. نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-38

هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


181. مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران )

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-32

محمد علی خانمحمدی؛ سیروان عظیمی؛ یاسر رحمانیانی؛ مختار حسینی


182. عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان

دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 23-33

نیکی توکلی؛ حمید ماجدی


183. تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 23-35

فاطمه قاسم پور؛ حامد مظاهریان


186. معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت

دوره 8، شماره 17، بهار 1393، صفحه 25-34

سیامک پناهی؛ رحیم هاشم پور؛ سید غلامرضا اسلامی


187. وحدت گرایی رویکردی الهی به طراحی شهری

دوره 7، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 27-38

مجتبی انصاری؛ احسان شریفیان؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت


189. سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر

دوره 9، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 27-36

مجید زارعی؛ فائزه ترکمنها


190. تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-40

رضا سامه؛ غلامرضا اکرمی


193. بررسی رابطه‌ی خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 29-40

ایمان رئیسی؛ الهه السادات حسینی


194. ارزیابی مقایسه‌ای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با بررسی هویت مکانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-40

سید رحمان اقبالی؛ راضیه زینالی؛ الناز اسماعیلی


196. ارزیابی ظرفیت استفاده دوباره از نیروگاه حرارتی بعثت تهران بر اساس مدل قابلیت استفاده مجدد انطباقی(ARP)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-40

محمد پورابراهیمی؛ سید رحمان اقبالی؛ حسن غفوری فرد


197. بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى

دوره 13، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-40

محمد رحیم رهنما؛ لیلی ابراهیمی


198. تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری خط آسمان شهری

دوره 9، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 31-40

احمدعلی نامداریان؛ علی غفاری؛ محمود قلعه نویی؛ علی سلطانی