تعداد مقالات: 385
204. مدل کاربرد نقد جهت بهره‌گیری از پیشینه‌ها در آموزش و طراحی معماری

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-44

الهام مهردوست؛ احمد امین پور؛ حمید ندیمی


206. معاصرسازی الگوی مسکن بومی تهران با کاربرد روش‎های مقداری

دوره 8، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 35-48

محمدجواد مهدوی‎نژاد؛ شقایق شهری


207. ﮔﻔﺖ وﮔﻮى درون و ﺑﺮون در ﻧﮕﺮﺷﻰ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-46

سید جلیل موسوی؛ علیرضا عینی فر؛ پروین پرتوی؛ فرح حبیب


208. نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-50

اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهران احسانی


211. بررسى تطبیقى مفهوم و اصول به کار رفته در محله ایرانى و واحد همسایگى غربى

دوره 7، شماره 13، بهار 1392، صفحه 33-45

عمیدالاسلام ثقه الاسلامی؛ بهناز امین زاده


212. راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-46

محمد امین اسلامی؛ احمد نوذری فردوسیه؛ منصوره طاهباز


213. فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران

دوره 8، شماره 17، بهار 1393، صفحه 35-44

مقدی خدابخشیان؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


214. کاربرد سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری فضایی در برنامه‌ریزی شهری

دوره 9، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 35-42

شیده شکوری اصل؛ مجتبی رفیعیان


215. آموزش خلاق

دوره 7، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 37-48


216. دانش طراحی شهری در ایران و چالش‌های پیش‌رو

دوره 7، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 37-48

فروغمند اعرابی هومن؛ مریم خبازی


218. اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری»

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 37-48

محمد نقی زاده؛ مریم نجفی


222. آسیب‌شناسی کالبدی منطق فضایی کلان‌شهر تهران از منظر اصول پدافند‌ غیرعامل

دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 41-56

سحر ندایی طوسی؛ عباس شاه صفی؛ مجید غ فارخورزنی*؛ عباس طاهری


224. طراحی صحیح پنجره ها به منظور دستیابی به میزان نور روز مناسب در خانه های آپارتمانی شهر تهران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-50

امین اله احدی؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ آرمین پیریایی


225. ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 41-52

راضیه اسفندیاری صدق؛ مهرداد کریمی مشاور؛ گلرخ دانشگر مقدم